Ekstraordinært årsmåte avholdes 14/12 kl 1900 Sortland Camping. 

Agenda:

 1) Det er av styret fremmet forslag til vedtektsendringer. Se vedlegg 

 2) Valg av revisor

 

hvfk_vedteksendring-28.11.23-0021.docx

Innkalling-ekstraordinaert-arsmate.docx