Hjertelig velkommen til årsmøtet. Sakspapirer og årsmeldingen ligger vedlagt. 

årsmelding_23_hvfk.docx

vedlegg_1.1.2_prosjektrapport.pdf

vedlegg_1.1.3_vedtektsendring.docx

vedlegg_1.1.4_budsjett2024.docx