21 lør
Heldags
51-19035 – Hjerkinn/Trippelprøven
51-19035 – Hjerkinn/Trippelprøven
sep 21-sep 22 heldags
Norsk Gordonsetter Klub Rolf Bye Lundamoveien 588 7232  Lundamorol-bye@online.no
51-19036 – Norsk Derby
51-19036 – Norsk Derby
sep 21-sep 22 heldags
Norsk Gordonsetter Klub Anne-Grethe Sætrang Elgefaret 73 A 1362  Hosleagzrang@online.no
51-19037 – Salten
51-19037 – Salten
sep 21-sep 22 heldags
Salten Fuglehundklubb Svein Ole Smedby Rensåsgata 12a 8005  Bodøjaktprover@saltenfuglehundklubb.no
54-19020 – Stange
54-19020 – Stange
sep 21-sep 22 heldags
Norsk Münsterländer Klubb Geir Kjøpsnes Bergeveien 121 2420  Trysiljakt@nmlk.no
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00