Aversjonsdressur på sau/rein

Sortland Richard Sletten Mobil 995 29 605
Aversjonsdressur på rein lør 04/08/2018.
Det blir ny aversjonsdressur på rein lørdag 04. august kl. 11:00 hos Inga Siida, Sortland som ligger 3 km nord for Sortlandsbrua retning Andøy.
Servering av bålkaffe og samiske retter.
Avgift for medlemmer av HVFK er kr 300 mens ikke-medlemmer betaler kr 400.
NB! Ta med i kontanter det strømmingen koster!
HUSK å la hundene gå med «dummy» i en uke før.
Vi må ta forbehold hvis temperaturen blir for høy!
Vesterålen Royer Andre Larsen Mobil 905 94 367
Dato for aversjonsdressur ikke satt.
Lofoten Reidar Håheim Mobil 959 34 906
Dato for aversjonsdressur ikke satt.
Harstad Richard Sletten Mobil 995 29 605
Dato for aversjonsdressur ikke satt.