HVFK inviterte til jentesamling siste helga i september.

Årets samling var lagt til Holdøy i Vesterålen og det ble samtidig holdt FKFś Fase2-kurs for 3 anbefalte medlemmer av klubben. Kurset ble holdt med utgangspunkt i Holdøya og i terrenget litt lenger sør. Et forferdelig vær lørdag med enorme nedbørsmengder ga utfordringer nok både for instruktørkandidatene og de som frivillig stilte opp med egne hunder. Det som var bekker på tur innover i Vaterfjorden var blitt til store elver når vi skulle hjem igjen. En stor takk til Instruktør Stein Nilsen og alle deltakerne som gjorde helga til en fantastisk hyggelig og utfordrende opplevelse.
Kandidatene Kristin Solheim, Vivian Eriksen og Liv-Jorunn Karlsen gjorde i følge instruktør Stein Nilsen en glimrende jobb og er nå anbefalt autorisasjon som Fase 2 Instruktør fra FKF.

Det ble etterlyst høvelig lektyre fra noen av de som stilte egne hunder til disposisjon. Vibeke Skaars bok FUGLEHUNDEN kan anbefales.