Etter forslag fra ett Sau- og Geitalslag ønsker Harstad kommune å innføre en utvidet båndtvang 21. august – 1. oktober. I denne forbindelse har HVFK og Fuglehundgruppa i Harstad Jeger og Fiskeforening samarbeidet om høringssvar. Også NKK sammen med flere andre har avgitt høringssvar mot dette forslaget. Status i dag er at Harstad kommune har kontaktet Evenes, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund kommune og bedt om innspill og synspunkter på dette med svarfrist 31. mars.

Klikk her for å lese hele pressemeldingen.