Nå er prøvesesongen slutt og vi oppfordrer alle klubbmedlemmer som har jaktpremierte hunder om å melde dette innen 31. desember på e-post til post@hvfk.org. Det kåres vinnere i UK, AK og Årets klubbhund. Oppgi prøvested, dato og premiegrad. De som er premierte i 2 eller 3-dagers VK må huske å oppgi antall startende hunder første dag. Poeng er som for Norges Cupen. PS: De som allerede har registrert jaktprøveresultat de har i 2019 i HVFK Cup trenger ikke sende dette på nytt.