Första Insats för Vinter Fjällpokal och SM 2-5/4 2020 ABISKO

Provledare
Mariann Hjort – 070-2499712
mariann.hjort@telia.com

Kommissarie
Susanna Gidlund – 076-816779
agidlund@telia.com

Prel. program
Torsdag 2/4 Vinter SM kval
Fredag 3/4 Vinter SM Final
Lördag 4/4 Vinterfjällpokal kval
Söndag 5/4 Vinterfjällpokal Final

Vinterfjällpokal & VinterSM Abisko 2 april 5 April första insats/anmälan
OBS! Första insats på 100 kr/anmäld hund och korrekt ifylld anmälningsblankett med bilagor
ska senast den 30 november 2019 vara kommissarien tillhanda.
Insättes på FA’s Bankgiro 352-9815.
Märk med Vinterfjällpokal eller Vinter SM samt hundens fullständiga namn.
Vid Utlandsbetalning:
Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott c/o Per Henriksson Kung Oskars väg 9B 22240 Lund.
IBAN: SE07 8000 0814 7191 3947 0802
BIC: SWEDSESS

Blanketter:
Blankett kan laddas ner från FAs hemsida
http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
alternativt så kan blankett i Avance användas.
Anmälan ska skickas till kommissarien agidlund@telia.com
En blankett/hund.
För utlandsregistrerade hundar ska kopia bifogas på hundens registreringsbevis för att anmälan ska vara giltig.

Övrig information
Meriter kan kompletteras tom sön innan första provdag och ska snarast och fortlöpande meddelas kommissarien.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarie tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov.
I övrigt vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler.
OBS! Boka boende i god tid.

Mer info kommer löpande på FAs hemsida. Välkomna Susanna, Mariann, Anna & AnnaSara.