Litt praktisk Info:

Opprop kl 08:00 på lørdag og søndag ved Gausvik Sjøhus. (se link lenger ned, for veibeskrivelse/kart.)

Partilistene vil bli satt opp på veggen ute på huset.
Vi serverer kaffe fra kl 07:40. Dersom noen møter direkte i terrenget må man få noen som er på oppropet til å svare for seg. Hunder som står på ventelister vil fortløpende få plass på partiene dersom noen ikke svarer.

Husk å ha med aversjonsbevis, vaksinasjonattest og registreringspapirer på hunden. Det vil bli foretatt stikkontroller. VK deltakerne på søndag må ha med apportrype.

Ta med hundepose og plukk opp etter hunden din både ved opprop, og ved parkeringen ute i terrenget.

Sekretariatet er inne på Sjøhuset. det vil være åpent fra kl 07:15 og frem til opprop om morgenen.

På lørdag er det jegermiddag kl 20:30. der det serveres Saltkjøtt med tilbehør. pris kr 250 per person. Det blir premieutdeling etter middagen, ca. kl 22:00. Ellers utdeles premier i sekretariatet ved å fremvise kritikk som er underskrevet av dommer.

Foreløpige partilister og ventelister ligger www.hvfk.org. Endelige partilister blir lagt ut dagen før.

NKK representant er Svein Elvenes på høyfjellsprøven og Reidar Håheim på Skogsfuglprøven.
Prøveledere er : Høyfjell: Tom Slettbakk, Tlf: 9057115  SKogsfuglprøve: Liv Jorun Karlsen

Link til veibeskrivelse: https://goo.gl/maps/ZES11mm9h9SEmp4H7

Vell møtt.