1. Breton, 2. Pointer, 3. Vorsteh Strihåret, 4. Irsk Setter, 5. Engelsk Setter, 6. Gordon Setter, 7. Vorsteh Korthåret.

1VK SV A-Beethoven Av Brandsegg Søndre – Rune Fossum
2VK P Ørntuas J Juni – Rune Hoholm
3VK B Orreskogen’s Bri – Per Johnny Skjæran
4VK IS «US» Tixi – Hege Olsen/Andreas Bjørn
5VK B Raunakkens Cox, Nils B. Skaar