Dommerutvalget

Tittel Navn Mobilnr.
Medlem dommerutvalget Ketil Sollid 970 93 467
Medlem dommerutvalget Reidar Håheim 959 34 906
Leder dommerutvalget Svein Elvenes 908 59 524
Tittel Navn Mobilnr.