Dommerutvalget

Dommerutvalget i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Kjell A. Myhra
Kjell A. Myhra Leder dommerutvalget
Mobilnummer: 990 00 955
Ketil Sollid
Ketil Sollid Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 970 93 467
Reidar Håheim
Reidar Håheim Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 959 34 906