Dommere & instruktører

Tittel Navn Mobilnr.
Dommer Kjell A. Myhra 990 00 955
Medlem dommerutvalget Ketil Sollid 970 93 467
Medlem dommerutvalget Reidar Håheim 959 34 906
Dommer Frode Risdal 900 24 058
Dommer Tore Hjellbak 947 90 916
Leder dommerutvalget Svein Elvenes 908 59 524
Tittel Navn Mobilnr.

Instruktører Rein/Sau

Tittel Navn Mobilnr.
Dommer Kjell A. Myhra 990 00 955
Medlem dommerutvalget Ketil Sollid 970 93 467
Medlem dommerutvalget Reidar Håheim 959 34 906
Leder dommerutvalget Svein Elvenes 908 59 524
Instruktør Hund-Sau Erna Sommerhaug 992 48 718
Instruktør Hund-Sau Royer Andre Larsen 905 94 367
Instruktør Hund-Sau Asle Geir Skavdal 975 10 190
Tittel Navn Mobilnr.