Dommere & instruktører

Tittel Navn Mobilnr.
Dommer Kjell A. Myhra 990 00 955
Medlem dommerutvalget Ketil Sollid 970 93 467
Medlem dommerutvalget Reidar Håheim 959 34 906
Dommer Frode Risdal 900 24 058
Dommer Tore Hjellbak 947 90 916
Leder dommerutvalget Svein Elvenes 908 59 524
Tittel Navn Mobilnr.

Instruktører Rein/Sau

Tittel Navn Mobilnr.
Dommer Kjell A. Myhra 990 00 955
Medlem dommerutvalget Reidar Håheim 959 34 906
Leder dommerutvalget Svein Elvenes 908 59 524
Instruktør Hund-Sau Vivian Eriksen
Instruktør Hund-Sau Royer Andre Larsen 905 94 367
Instruktør Hund-Sau Hans Mikkelborg
Instruktør Hund-Sau Rune Bendiksen
Instruktør Hund-Sau Svein Tore Engen
Instruktør Hund-Sau Liv-Jorunn Karlsen 918 81 225
Instruktør Hund-Sau Annika Holmstrøm
Instruktør Hund-Sau Hans Einar Eriksen 404 74 311
Tittel Navn Mobilnr.