Dommere & instruktører

Jaktprøvedommere i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Kjell A. Myhra
Kjell A. Myhra Dommer
Mobilnummer: 990 00 955
Ketil Sollid
Ketil Sollid Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 970 93 467
Reidar Håheim
Reidar Håheim Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 959 34 906
Frode Risdal
Frode Risdal Dommer
Mobilnummer: 900 24 058
Tore Hjellbak
Tore Hjellbak Dommer
Mobilnummer: 947 90 916
Svein Elvenes
Svein Elvenes Leder dommerutvalget
Mobilnummer: 908 59 524

Instruktører sau og rein i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Ketil Sollid
Ketil Sollid Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 970 93 467
Reidar Håheim
Reidar Håheim Medlem dommerutvalget
Mobilnummer: 959 34 906
Svein Elvenes
Svein Elvenes Leder dommerutvalget
Mobilnummer: 908 59 524
Svein Harald Nicolaysen
Svein Harald Nicolaysen Instruktør lydighet
Mobilnummer: 906 60 154
Royer Andre Larsen
Royer Andre Larsen Instruktør Hund-Sau
Mobilnummer: 905 94 367

Instruktører lydighet i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Svein Harald Nicolaysen
Svein Harald Nicolaysen Instruktør lydighet
Mobilnummer: 906 60 154