Historikk Vesterålsprøven

Det arrangeres en prøve om høsten (i begynnelsen av oktober), og en prøve om vinteren (i slutten av februar).
Terrengene som blir brukt ligger på Langøya i Vesterålen og i Andøy. Informasjon om prøvene legges ut en måned før prøvedato.