Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: SE54961/2014 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/sort Kull/avkom: 1 / 3
HD: B   HD-Index: 103.00  ES:0.61  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Dahlgren, Magnus
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 24
VF 119.87
TS 25%
JA 4.71
FA 4.67
BR 3.79
REV 3.79
SAM 3.88
24
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 7
Premiering: 57%
Prem. Høst: 67%
Prem. Vinter: 50%
Ant. 1UK: 3 Ant. 2UK: 1 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 52.71 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.43 Gj.snitt fart: 4.43 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 5.86 Gj.snitt bredde: 3.57 Reviering: 3.57 Gj.snitt samarbeid: 3.57
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 2 Makker stand: 1 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 5 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 4.00 Fart Høst: 4.00 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 5.67 Bredde Høst: 3.00 Reviering Høst: 3.00 Samarbeid Høst: 3.00
Jaktlyst Vinter: 4.75 Fart Vinter: 4.75 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 6
Premiering: 67%
Prem. Høst: 50%
Prem. Vinter: 100%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 2 Ant. 3AK: 1 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 42.83 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.67 Gj.snitt fart: 4.83 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 3.83 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 2 Makker stand: 1 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 4 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 1 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.75 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 3.75 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.50 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
VK Ant. starter: 11
Premiering: 18%
Prem. Høst: 25%
Prem. Vinter: 14%
Ant. 1VK: 0 Ant. 2VK: 2 Ant. 3VK: 0 Ant. 4VK: 0 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 24.82 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.91 Gj.snitt fart: 4.73 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.82 Reviering: 3.91 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 2 Makker stand: 3 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 4 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 1 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.86 Fart Vinter: 4.57 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.71 Reviering Vinter: 3.86 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle