SE JCH

Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: SE22681/2010 Rase: Engelsk Setter Farge: ----- Kull/avkom: 1 / 2  
HD: B   HD-Index: 102.00  ES:0.47  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: ------
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 5
VF 102.16
TS 0
JA 4.50
FA 4.80
BR 3.60
REV 3.80
SAM 3.60
5
Totalt antall jaktprøver
VK Ant. starter: 5
Premiering: 20%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 20%
Ant. 1VK: 1 Ant. 2VK: 0 Ant. 3VK: 0 Ant. 4VK: 0 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 17.40 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.50 Gj.snitt fart: 4.80 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.60 Reviering: 3.80 Gj.snitt samarbeid: 3.60
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 0 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 2 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 4.50 Fart Vinter: 4.80 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.60 Reviering Vinter: 3.80 Samarbeid Vinter: 3.60

Stamtavle