N UCH N JCH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: NO50115/11 Rase: Engelsk Setter Farge: Tricolor Kull/avkom: 2 / 12  
HD: A   HD-Index: 113.00  ES:0.71  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Enoksen Hans Einar
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 76
VF 119.80
TS 26%
JA 4.69
FA 4.70
BR 3.96
REV 4.00
SAM 4.04
76
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 6
Premiering: 17%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 17%
Ant. 1UK: 0 Ant. 2UK: 0 Ant. 3UK: 1 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 73.33 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.83 Gj.snitt fart: 4.83 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 4 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 1 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 4.83 Fart Vinter: 4.83 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 10
Premiering: 20%
Prem. Høst: 14%
Prem. Vinter: 33%
Ant. 1AK: 2 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 66.50 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.11 Gj.snitt fart: 4.78 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.11 Reviering: 4.11 Gj.snitt samarbeid: 4.11
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 1 Makker stand: 1 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 3 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.17 Fart Høst: 4.83 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.17 Reviering Høst: 4.17 Samarbeid Høst: 4.17
Jaktlyst Vinter: 5.00 Fart Vinter: 4.67 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
VK Ant. starter: 60
Premiering: 18%
Prem. Høst: 15%
Prem. Vinter: 22%
Ant. 1VK: 5 Ant. 2VK: 3 Ant. 3VK: 1 Ant. 4VK: 2 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 25.60 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.61 Gj.snitt fart: 4.67 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 5.97 Gj.snitt bredde: 3.93 Reviering: 3.98 Gj.snitt samarbeid: 4.03
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 19 Makker stand: 10 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 21 Stand u/makker: 2
Godkjent apport: 9 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.66 Fart Høst: 4.81 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 5.94 Bredde Høst: 3.84 Reviering Høst: 3.97 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.56 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.04 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.08

Stamtavle