N JCH N J(K)CH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: NO48036/09 Rase: Gordon Setter Farge: ----- Kull/avkom: 2 / 8  
HD: A   HD-Index: 100.00  ES:0.77  MS: 0,58   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Baardvik Bjørn Morten
 Link til NKK's database  Link til NGSK database

Jaktprøver

ANT 117
VF 127.74
TS 34%
JA 4.57
FA 4.59
BR 3.68
REV 3.75
SAM 3.78
117
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 13
Premiering: 46%
Prem. Høst: 33%
Prem. Vinter: 57%
Ant. 1UK: 3 Ant. 2UK: 3 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 72.31 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.08 Gj.snitt fart: 4.92 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.92 Reviering: 3.92 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 5 Makker stand: 4 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 11 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 4.83 Fart Høst: 4.67 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.83 Reviering Høst: 3.83 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 5.29 Fart Vinter: 5.14 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 31
Premiering: 35%
Prem. Høst: 22%
Prem. Vinter: 54%
Ant. 1AK: 2 Ant. 2AK: 7 Ant. 3AK: 2 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 48.94 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.94 Gj.snitt fart: 4.90 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 3.94
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 13 Makker stand: 7 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 19 Stand u/makker: 5
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 4.89 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.85 Fart Vinter: 4.92 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 3.85
VK Ant. starter: 71
Premiering: 15%
Prem. Høst: 19%
Prem. Vinter: 13%
Ant. 1VK: 4 Ant. 2VK: 5 Ant. 3VK: 1 Ant. 4VK: 0 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 22.65 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.32 Gj.snitt fart: 4.40 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 5.94 Gj.snitt bredde: 3.49 Reviering: 3.60 Gj.snitt samarbeid: 3.66
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 22 Makker stand: 9 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 25 Stand u/makker: 1
Godkjent apport: 1 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.37 Fart Høst: 4.40 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 5.93 Bredde Høst: 3.50 Reviering Høst: 3.63 Samarbeid Høst: 3.67
Jaktlyst Vinter: 4.29 Fart Vinter: 4.39 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 5.95 Bredde Vinter: 3.47 Reviering Vinter: 3.58 Samarbeid Vinter: 3.66

Stamtavle