Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: NO30612/19 Rase: Engelsk Setter Farge: ----- Kull/avkom: -- / ---  
HD: D   HD-Index: 86.00  ES:0.65  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Botnmark, Kolbjørn
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 12
VF 106.70
TS 0
JA 4.42
FA 4.58
BR 3.50
REV 3.50
SAM 3.67
12
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 9
Premiering: 33%
Prem. Høst: 38%
Prem. Vinter: 0%
Ant. 1UK: 2 Ant. 2UK: 1 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 85.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.33 Gj.snitt fart: 4.56 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 5.33 Gj.snitt bredde: 3.33 Reviering: 3.44 Gj.snitt samarbeid: 3.56
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 2 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 4 Stand u/makker: 1
       
Jaktlyst Høst: 4.50 Fart Høst: 4.75 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 5.38 Bredde Høst: 3.38 Reviering Høst: 3.50 Samarbeid Høst: 3.63
Jaktlyst Vinter: 3.00 Fart Vinter: 3.00 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 5.00 Bredde Vinter: 3.00 Reviering Vinter: 3.00 Samarbeid Vinter: 3.00

Stamtavle