N JCH

Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: 42761/91 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/rød Kull/avkom: -- / ---  
HD: A   HD-Index: 79.00  ES:0.65  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Gomo Bjørn Ivar
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 56
VF 63.79
TS 23%
JA 4.13
FA 4.15
BR 3.34
REV 3.56
SAM 3.80
56
Totalt antall jaktprøver
AK Ant. starter: 13
Premiering: 31%
Prem. Høst: 20%
Prem. Vinter: 38%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 1 Ant. 3AK: 2 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 60.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.42 Gj.snitt fart: 4.33 Gj.snitt stil: 4.42 Gj.snitt selvstendighet: 5.45 Gj.snitt bredde: 3.27 Reviering: 3.73 Gj.snitt samarbeid: 3.58
Egne stand: 5 Egne støkk: 0 Tomstand: 7 Makker stand: 5 Makker støkk: 2 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.00 Fart Høst: 4.00 Stil Høst: 4.25 Selvstendighet Høst: 5.33 Bredde Høst: 2.67 Reviering Høst: 3.67 Samarbeid Høst: 3.50
Jaktlyst Vinter: 4.63 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 4.50 Selvstendighet Vinter: 5.50 Bredde Vinter: 3.50 Reviering Vinter: 3.75 Samarbeid Vinter: 3.63
VK Ant. starter: 43
Premiering: 26%
Prem. Høst: 13%
Prem. Vinter: 33%
Ant. 1VK: 2 Ant. 2VK: 2 Ant. 3VK: 4 Ant. 4VK: 1 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 27.17 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.05 Gj.snitt fart: 4.10 Gj.snitt stil: 4.24 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.36 Reviering: 3.51 Gj.snitt samarbeid: 3.86
Egne stand: 21 Egne støkk: 2 Tomstand: 6 Makker stand: 11 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 11 Ikke godkjent apport: 1      
Jaktlyst Høst: 3.69 Fart Høst: 3.69 Stil Høst: 3.94 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.00 Reviering Høst: 3.13 Samarbeid Høst: 3.88
Jaktlyst Vinter: 4.27 Fart Vinter: 4.35 Stil Vinter: 4.44 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.58 Reviering Vinter: 3.73 Samarbeid Vinter: 3.85

Stamtavle