N JCH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 22632/06 Rase: Gordon Setter Farge: Sort/tan Kull/avkom: 3 / 24  
HD: A   HD-Index: 93.00  ES:0.81  MS: 0,58   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Kjerstad Rune
 Link til NKK's database  Link til NGSK database

Jaktprøver

ANT 91
VF 116.93
TS 14%
JA 4.78
FA 4.82
BR 3.94
REV 3.99
SAM 4.01
91
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 6
Premiering: 67%
Prem. Høst: 100%
Prem. Vinter: 50%
Ant. 1UK: 3 Ant. 2UK: 0 Ant. 3UK: 1 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 60.83 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.50 Gj.snitt fart: 4.67 Gj.snitt stil: 4.67 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.33 Reviering: 3.67 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 6 Egne støkk: 4 Tomstand: 0 Makker stand: 1 Makker støkk: 3 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 4.50 Fart Høst: 4.50 Stil Høst: 4.50 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.50 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.50 Fart Vinter: 4.75 Stil Vinter: 4.75 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.25 Reviering Vinter: 3.50 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 10
Premiering: 40%
Prem. Høst: 25%
Prem. Vinter: 100%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 3 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 73.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.20 Gj.snitt fart: 5.20 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.20 Reviering: 4.30 Gj.snitt samarbeid: 4.10
Egne stand: 3 Egne støkk: 0 Tomstand: 3 Makker stand: 0 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 2
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.25 Fart Høst: 5.25 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 4.25 Reviering Høst: 4.38 Samarbeid Høst: 4.13
Jaktlyst Vinter: 5.00 Fart Vinter: 5.00 Stil Vinter: 5.00 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
VK Ant. starter: 74
Premiering: 31%
Prem. Høst: 20%
Prem. Vinter: 37%
Ant. 1VK: 9 Ant. 2VK: 5 Ant. 3VK: 4 Ant. 4VK: 1 Ant. 5VK: 2 Ant. 6VK: 2 Gj.snitt slipptid: 25.19 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.77 Gj.snitt fart: 4.81 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.97 Reviering: 3.99 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 6 Egne støkk: 2 Tomstand: 10 Makker stand: 21 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 30 Stand u/makker: 2
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.68 Fart Høst: 4.84 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.92 Reviering Høst: 3.92 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.81 Fart Vinter: 4.79 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.02 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle