Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: 18858/08 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/ Sort Kull/avkom: 8 / 44  
HD: A   HD-Index: 102.00  ES:0.80  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Watle Bjørn, Per Arne & Kristin
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 57
VF 110.87
TS 12%
JA 5.00
FA 4.96
BR 4.17
REV 4.36
SAM 4.33
57
Totalt antall jaktprøver
AK Ant. starter: 2
Premiering: 100%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 100%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 1 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 67.50 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 Gj.snitt fart: 5.00 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 0 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 4 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 5.00 Fart Vinter: 5.00 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
VK Ant. starter: 55
Premiering: 18%
Prem. Høst: 23%
Prem. Vinter: 13%
Ant. 1VK: 2 Ant. 2VK: 3 Ant. 3VK: 1 Ant. 4VK: 2 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 24.30 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 Gj.snitt fart: 4.96 Gj.snitt stil: 0 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.18 Reviering: 4.37 Gj.snitt samarbeid: 4.35
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 7 Makker stand: 14 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 13 Stand u/makker: 1
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.07 Fart Høst: 4.96 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.11 Reviering Høst: 4.21 Samarbeid Høst: 4.18
Jaktlyst Vinter: 4.91 Fart Vinter: 4.96 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.26 Reviering Vinter: 4.57 Samarbeid Vinter: 4.54

Stamtavle