N JCH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 13998/03 Rase: Engelsk Setter Farge: Tricolor Kull/avkom: 2 / 12  
HD: A   HD-Index: 99.00  ES:0.79  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Kleppang Yngve Og Roy
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 65
VF 107.68
TS 9%
JA 5.08
FA 5.00
BR 4.00
REV 4.06
SAM 4.06
65
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 2
Premiering: 50%
Prem. Høst: 100%
Prem. Vinter: 0%
Ant. 1UK: 1 Ant. 2UK: 0 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 60.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.50 Gj.snitt fart: 5.50 Gj.snitt stil: 5.50 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 2 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 0 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 6.00 Fart Høst: 6.00 Stil Høst: 6.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 5.00 Fart Vinter: 5.00 Stil Vinter: 5.00 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 1
Premiering: 100%
Prem. Høst: 100%
Prem. Vinter: --
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 60.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 Gj.snitt fart: 5.00 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 2 Egne støkk: 0 Tomstand: 0 Makker stand: 0 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 0 Fart Vinter: 0 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 0 Bredde Vinter: 0 Reviering Vinter: 0 Samarbeid Vinter: 0
VK Ant. starter: 61
Premiering: 33%
Prem. Høst: 44%
Prem. Vinter: 16%
Ant. 1VK: 6 Ant. 2VK: 5 Ant. 3VK: 3 Ant. 4VK: 3 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 2 Gj.snitt slipptid: 27.77 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.07 Gj.snitt fart: 4.98 Gj.snitt stil: 4.97 Gj.snitt selvstendighet: 5.92 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.07 Gj.snitt samarbeid: 4.07
Egne stand: 27 Egne støkk: 2 Tomstand: 6 Makker stand: 10 Makker støkk: 8 Stand m/makker: 12 Stand u/makker: 1
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.11 Fart Høst: 5.06 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 5.94 Bredde Høst: 4.09 Reviering Høst: 4.11 Samarbeid Høst: 4.11
Jaktlyst Vinter: 5.00 Fart Vinter: 4.88 Stil Vinter: 4.93 Selvstendighet Vinter: 5.88 Bredde Vinter: 3.88 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle