C.I.T. N JCH NMFHv-10

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 07107/05 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/lever Kull/avkom: 3 / 19  
HD: A   HD-Index: 105.00  ES:0.77  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Skaret Roy A Og Mats A
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 52
VF 119.47
TS 12%
JA 4.85
FA 4.83
BR 3.93
REV 4.04
SAM 4.02
52
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 3
Premiering: 33%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 33%
Ant. 1UK: 0 Ant. 2UK: 1 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 33.33 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.50 Gj.snitt fart: 4.50 Gj.snitt stil: 4.50 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 3 Egne støkk: 2 Tomstand: 0 Makker stand: 0 Makker støkk: 3 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 4.50 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 4.50 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.00
AK Ant. starter: 2
Premiering: 50%
Prem. Høst: 50%
Prem. Vinter: --
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 60.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 Gj.snitt fart: 5.00 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 3 Egne støkk: 2 Tomstand: 1 Makker stand: 0 Makker støkk: 2 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 0 Fart Vinter: 0 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 0 Bredde Vinter: 0 Reviering Vinter: 0 Samarbeid Vinter: 0
VK Ant. starter: 47
Premiering: 26%
Prem. Høst: 17%
Prem. Vinter: 39%
Ant. 1VK: 5 Ant. 2VK: 2 Ant. 3VK: 1 Ant. 4VK: 2 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 2 Gj.snitt slipptid: 25.32 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.86 Gj.snitt fart: 4.84 Gj.snitt stil: 4.86 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.93 Reviering: 4.05 Gj.snitt samarbeid: 4.02
Egne stand: 2 Egne støkk: 0 Tomstand: 5 Makker stand: 12 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 19 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.96 Fart Høst: 4.92 Stil Høst: 5.50 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.92 Reviering Høst: 4.04 Samarbeid Høst: 3.96
Jaktlyst Vinter: 4.71 Fart Vinter: 4.71 Stil Vinter: 4.60 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.94 Reviering Vinter: 4.06 Samarbeid Vinter: 4.12

Stamtavle