Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 05671/95 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/sort Kull/avkom: 2 / 10  
HD: A   HD-Index: 84.00  ES:0.73  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Watle Arne, Watle Bjørn Og Per
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 60
VF 61.84
TS 22%
JA 4.47
FA 4.39
BR 3.61
REV 3.61
SAM 3.88
60
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 4
Premiering: 0%
Prem. Høst: 0%
Prem. Vinter: --
Ant. 1UK: 0 Ant. 2UK: 0 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 58.75 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.75 Gj.snitt fart: 4.75 Gj.snitt stil: 4.75 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.50 Reviering: 3.75 Gj.snitt samarbeid: 3.75
Egne stand: 0 Egne støkk: 1 Tomstand: 2 Makker stand: 3 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 4.75 Fart Høst: 4.75 Stil Høst: 4.75 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.50 Reviering Høst: 3.75 Samarbeid Høst: 3.75
Jaktlyst Vinter: 0 Fart Vinter: 0 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 0 Bredde Vinter: 0 Reviering Vinter: 0 Samarbeid Vinter: 0
AK Ant. starter: 6
Premiering: 0%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 0%
Ant. 1AK: 0 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 45.83 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.80 Gj.snitt fart: 4.40 Gj.snitt stil: 4.80 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.60 Reviering: 3.80 Gj.snitt samarbeid: 3.60
Egne stand: 1 Egne støkk: 0 Tomstand: 5 Makker stand: 2 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 4.80 Fart Vinter: 4.40 Stil Vinter: 4.80 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.60 Reviering Vinter: 3.80 Samarbeid Vinter: 3.60
VK Ant. starter: 50
Premiering: 30%
Prem. Høst: 21%
Prem. Vinter: 50%
Ant. 1VK: 3 Ant. 2VK: 5 Ant. 3VK: 3 Ant. 4VK: 2 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 30.04 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.42 Gj.snitt fart: 4.35 Gj.snitt stil: 4.48 Gj.snitt selvstendighet: 5.92 Gj.snitt bredde: 3.62 Reviering: 3.57 Gj.snitt samarbeid: 3.92
Egne stand: 18 Egne støkk: 4 Tomstand: 6 Makker stand: 14 Makker støkk: 7 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 12 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.31 Fart Høst: 4.28 Stil Høst: 4.41 Selvstendighet Høst: 5.88 Bredde Høst: 3.48 Reviering Høst: 3.52 Samarbeid Høst: 3.88
Jaktlyst Vinter: 4.63 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 4.63 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.88 Reviering Vinter: 3.69 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle