Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 04501/92 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/rød Kull/avkom: 1 / 1  
HD: A   HD-Index: 74.00  ES:0.59  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Risdal Frode
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 28
VF 64.59
TS 54%
JA 4.64
FA 4.61
BR 3.75
REV 3.96
SAM 4.00
28
Totalt antall jaktprøver
AK Ant. starter: 9
Premiering: 33%
Prem. Høst: 40%
Prem. Vinter: 25%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 1 Ant. 3AK: 1 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 56.11 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.56 Gj.snitt fart: 4.44 Gj.snitt stil: 4.88 Gj.snitt selvstendighet: 5.67 Gj.snitt bredde: 3.67 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 3.88
Egne stand: 8 Egne støkk: 4 Tomstand: 5 Makker stand: 4 Makker støkk: 2 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.20 Fart Høst: 5.20 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 5.80 Bredde Høst: 4.20 Reviering Høst: 4.20 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 3.75 Fart Vinter: 3.50 Stil Vinter: 4.67 Selvstendighet Vinter: 5.50 Bredde Vinter: 3.00 Reviering Vinter: 3.67 Samarbeid Vinter: 3.67
VK Ant. starter: 19
Premiering: 42%
Prem. Høst: 33%
Prem. Vinter: 46%
Ant. 1VK: 4 Ant. 2VK: 2 Ant. 3VK: 0 Ant. 4VK: 1 Ant. 5VK: 1 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 28.26 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.68 Gj.snitt fart: 4.68 Gj.snitt stil: 4.68 Gj.snitt selvstendighet: 5.89 Gj.snitt bredde: 3.79 Reviering: 3.95 Gj.snitt samarbeid: 4.05
Egne stand: 12 Egne støkk: 5 Tomstand: 10 Makker stand: 11 Makker støkk: 7 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 8 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.67 Fart Høst: 4.67 Stil Høst: 4.67 Selvstendighet Høst: 5.67 Bredde Høst: 3.67 Reviering Høst: 3.83 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.69 Fart Vinter: 4.69 Stil Vinter: 4.69 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.85 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.08

Stamtavle