INT N SE JCH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 04394/06 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/rød Kull/avkom: 2 / 13  
HD: A   HD-Index: 101.00  ES:0.75  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Dekkerhus Håvard
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 140
VF 111.69
TS 18%
JA 4.89
FA 4.79
BR 4.03
REV 4.10
SAM 4.12
140
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 12
Premiering: 8%
Prem. Høst: 0%
Prem. Vinter: 10%
Ant. 1UK: 0 Ant. 2UK: 1 Ant. 3UK: 0 Ant. 4UK: 0 Ant. 5UK: 0 Ant. 6UK: 0 Gj.snitt slipptid: 56.67 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.92 Gj.snitt fart: 4.75 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.17 Reviering: 4.00 Gj.snitt samarbeid: 4.17
Egne stand: 1 Egne støkk: 8 Tomstand: 3 Makker stand: 3 Makker støkk: 5 Stand m/makker: 1 Stand u/makker: 0
       
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.50 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.90 Fart Vinter: 4.70 Stil Vinter: 5.00 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.10 Reviering Vinter: 4.00 Samarbeid Vinter: 4.20
AK Ant. starter: 5
Premiering: 20%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 20%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 51.25 min.
Gj.snitt jaktlyst: 5.25 Gj.snitt fart: 4.50 Gj.snitt stil: 4.50 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.25 Reviering: 4.25 Gj.snitt samarbeid: 4.50
Egne stand: 3 Egne støkk: 1 Tomstand: 2 Makker stand: 2 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 5.25 Fart Vinter: 4.50 Stil Vinter: 4.50 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.25 Reviering Vinter: 4.25 Samarbeid Vinter: 4.50
VK Ant. starter: 123
Premiering: 22%
Prem. Høst: 25%
Prem. Vinter: 20%
Ant. 1VK: 6 Ant. 2VK: 8 Ant. 3VK: 5 Ant. 4VK: 4 Ant. 5VK: 3 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 28.56 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.88 Gj.snitt fart: 4.81 Gj.snitt stil: 5.00 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 4.01 Reviering: 4.10 Gj.snitt samarbeid: 4.10
Egne stand: 0 Egne støkk: 1 Tomstand: 20 Makker stand: 29 Makker støkk: 0 Stand m/makker: 37 Stand u/makker: 1
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.88 Fart Høst: 4.77 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.04 Samarbeid Høst: 4.10
Jaktlyst Vinter: 4.88 Fart Vinter: 4.83 Stil Vinter: 5.00 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 4.01 Reviering Vinter: 4.14 Samarbeid Vinter: 4.10

Stamtavle