Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 03127/92 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/rød Kull/avkom: 2 / 11  
HD: A   HD-Index: 84.00  ES:0.70  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Martinsen Fred
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 42
VF 59.96
TS 26%
JA 4.62
FA 4.62
BR 3.74
REV 3.71
SAM 3.98
42
Totalt antall jaktprøver
AK Ant. starter: 11
Premiering: 27%
Prem. Høst: 0%
Prem. Vinter: 30%
Ant. 1AK: 1 Ant. 2AK: 1 Ant. 3AK: 1 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 52.73 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.64 Gj.snitt fart: 4.64 Gj.snitt stil: 4.55 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.64 Reviering: 3.73 Gj.snitt samarbeid: 3.82
Egne stand: 5 Egne støkk: 2 Tomstand: 2 Makker stand: 3 Makker støkk: 4 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 5.00 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.60 Fart Vinter: 4.60 Stil Vinter: 4.50 Selvstendighet Vinter: 6.00 Bredde Vinter: 3.60 Reviering Vinter: 3.70 Samarbeid Vinter: 3.80
VK Ant. starter: 31
Premiering: 23%
Prem. Høst: 25%
Prem. Vinter: 22%
Ant. 1VK: 3 Ant. 2VK: 2 Ant. 3VK: 0 Ant. 4VK: 1 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 28.87 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.61 Gj.snitt fart: 4.61 Gj.snitt stil: 4.68 Gj.snitt selvstendighet: 5.84 Gj.snitt bredde: 3.77 Reviering: 3.71 Gj.snitt samarbeid: 4.03
Egne stand: 17 Egne støkk: 12 Tomstand: 9 Makker stand: 20 Makker støkk: 11 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 8 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.88 Fart Høst: 5.00 Stil Høst: 5.00 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.13
Jaktlyst Vinter: 4.52 Fart Vinter: 4.48 Stil Vinter: 4.57 Selvstendighet Vinter: 5.78 Bredde Vinter: 3.70 Reviering Vinter: 3.61 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle