Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 02045/90 Rase: Pointer Farge: Hvit/sort Kull/avkom: -- / ---  
HD: A   HD-Index: 92.00  ES:0.71  MS: 0,62   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Jordan Karl
 Link til NKK's database  Link til POINTER database

Jaktprøver

ANT 22
VF 98.44
TS 0
JA 4.64
FA 4.73
BR 4.00
REV 4.23
SAM 4.14
22
Totalt antall jaktprøver
VK Ant. starter: 22
Premiering: 18%
Prem. Høst: 18%
Prem. Vinter: 18%
Ant. 1VK: 2 Ant. 2VK: 1 Ant. 3VK: 1 Ant. 4VK: 0 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 28.18 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.64 Gj.snitt fart: 4.73 Gj.snitt stil: 4.68 Gj.snitt selvstendighet: 5.91 Gj.snitt bredde: 4.00 Reviering: 4.23 Gj.snitt samarbeid: 4.14
Egne stand: 5 Egne støkk: 2 Tomstand: 0 Makker stand: 2 Makker støkk: 6 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 4 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.82 Fart Høst: 4.82 Stil Høst: 4.82 Selvstendighet Høst: 5.91 Bredde Høst: 4.00 Reviering Høst: 4.00 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 4.45 Fart Vinter: 4.64 Stil Vinter: 4.55 Selvstendighet Vinter: 5.91 Bredde Vinter: 4.00 Reviering Vinter: 4.45 Samarbeid Vinter: 4.27

Stamtavle