Styret i HVFK

Tittel Navn Mobilnr.
Leder Geir B. Larssen 971 07 469
Styremedlem Håkon A. Myhra 977 20 681
Nestleder Hjalmar Johansen 957 89 007
Styremedlem/kasserer Nina Skjegstad 916 16 854
Styremedlem/sekretær Vanja Kristin Jakobsen 991 63 064
Varamedlem Trond Arne Kornbakk 900 64 075
Varamedlem Terje Kvilstad
Tittel Navn Mobilnr.