Styret i HVFK

Styret i Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Liv-Jorunn Karlsen
Liv-Jorunn Karlsen Leder
Mobilnummer: 918 81 225
Royer Andre Larsen
Royer Andre Larsen Nestleder
Mobilnummer: 905 94 367
Håkon A. Myhra
Håkon A. Myhra Styremedlem
Mobilnummer: 977 20 681
Anders Einar Holte
Anders Einar Holte Styremedlem
Mobilnummer: 957 02 421
Roger Liavik
Roger Liavik Varamedlem
Mobilnummer: 922 43 473
Tom Slettbakk
Tom Slettbakk Styremedlem
Mobilnummer: 905 71 151
Terje Kvilstad
Terje Kvilstad Varamedlem
Mobilnummer: 908 44 513