Styret i HVFK

Tittel Navn Mobilnr.
Leder Liv-Jorunn Karlsen 918 81 225
Styremedlem Håkon A. Myhra 977 20 681
Styremedlem Tom Slettbakk 905 71 151
Styremedlem Roger Liavik 922 43 473
Nestleder Hans Einar Eriksen
Varamedlem Trond Arne Kornbakk 900 64 075
Varamedlem Annika Holmstrøm
Tittel Navn Mobilnr.