Norsk Vorstehhundklubb Østfold
Hoff, Fredrik
Nordmyrkroken 10
1820  Spydeberg
fredrikhoff@yahoo.no