Følgende ble premiert i VK på lørdag:
1VK ES NO43686/16 Harodalen’s Embla – Geir Stenmark
2VK GS NO47652/16 Jimbalayas Chili – Trond-Arne Kornbakk
3VK IS NO41137/14 Hadseløya’s Azzo – Reidar Håheim
4VK ES NO50115/11 Vargneset’s Julie – Kari-Marie Sandvik

For komplett premieliste klikk her.