HØYFJELL
50-20004
Fra
15 Feb, 2020
Til
16 Feb, 2020
Vesterålsprøven Vinter 2020, Andøya, Nordmela

UK/AK/VK | Arrangør:

Prøveleder: Tom Slettbakk Mobil: 90 57 11 51 | epost: tom.slettbakk@gmail.com

 

Kontaktperson: Tom Slettbakk | Mobil: 90 57 11 51 | epost: tom.slettbakk@gmail.com

Adresse: Postboks 631, 9486 Harstad.

Påmelding: UK/AK: 450,-    VK: 500,-   

Kontonr: 4730.05.25950   IBAN: N090 47300963184   SWIFT: DNBANOKK

Vesterålsprøven Vinter 2020
Påmeldingsfristen er gått ut.
NB: Bruker du manuell påmelding eller påmelder etter fristen så blir det et ekstra gebyr på 50,-
Partilister/resultater
Sist oppdatert: 16.02.2020 09:06
Premieringer totalt: 8 / 10.81%

Lørdag 15.02.20

Søndag 16.02.20

Ingen VK partilister er tilgjengelig ennå.
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb ønsker velkommen til Vesterålsprøven Vinter 2020.

HVFK's tradisjonelle Vesterålsprøve Vinter arrangeres på Nordmela, Andøya.

Terreng: Vinter NM terrengene på Andøya og Hinnøya.

Grunnet for få påmeldte i VK, så er det besluttet at det kun blir 1 dags VK.
Det er fremdeles en del ledige plasser i UK/AK og 1 ledig plass i VK. Så utvidet påmeldingsfrist er 12 februar 2020. All påmelding skjer elektronisk via www.nkk.no
Påmeldingsavgift etter ordinær frist er UK/AK er 500,- / VK koster 550,-

Hovedkvarter og opprop blir på Nordmela Grende/Ungdoms hus.
Opprop alle dager kl 0800.

Her er det muligheter til å sove på storsalen på flatseng. Pr kr 100 per natt. Er ikke tilgang på dusj.
Lørdag blir det jegermiddag, da blir det servert en elg gryte. Pr kr 250,- per person. Maten serveres kl 2000.

Været er ustabilt, og det er varierende føreforhold på øya nå, Så oppfordrer alle til å ta med fjellsko i tillegg til ski.

Telefon: 90 57 11 51 / epost: tom.slettbakk@gmail.com
Klikk på  under FaceBook innlegg for å se flere innlegg.

Nyheter fra FaceBook

Jaktprøvesesongen vinteren 2020 er i stor grad blitt preget av den koronavirus-pandemien som også har spredd seg over hele Norge. Myndighetene har grepet inn og forbudt flere typer arrangement, bl.a. idrettsarrangement utendørs og innendørs, og dette forbudet gjelder også jaktprøver. Det første forbudet kom 12. mars, og et forlenget forbud ble offentliggjort 24. mars, og skal gjelde frem til 13. april. Jaktprøver som skulle ha vært arrangert i denne perioden og frem til 13. april, er altså avlyst.

NKK er nå i en svært alvorlig situasjon, med frafall av store inntekter fra utstilling og jaktprøver som er blitt avlyst. NKK får ikke noe tilskudd til sin organisasjon fra det offentlige. Hovedstyret i Norsk Kennel Klub sendte 18. mars ut en kunngjøring, som vi – både FKF og klubbene - under de rådende omstendigheter må forholde oss til og hvor det bl.a. sto:

• Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene rundt dette.

Ovennevnte kan altså bety at det kan gå lang tid innen NKK har avklart sin økonomiske situasjon, og som konsekvens av dette vil det også ta tid før jaktprøvearrangørene mottar oppgjør/aktivitetsavregning for prøvene. Det samme vil skje vedrørende de deltakere som har betalt startkontingent til en eller flere prøver som har blitt avlyst. Vi vet i dag ikke hvordan NKK vil håndtere disse refusjoner, men NKK har uttalt at de ønsker å ta kontakt med klubbene vedrørende dette. FKF vil følge opp dette.

NKK har nå permittert mange av sine ansatte, og de henstiller til deltakere ikke å ta kontakt med NKK. Det vil heller ikke føre frem å kontakte prøvearrangøren. NKK har oversikt over de innbetalinger som er gjort til de respektive prøvearrangører, og når NKK har avklart sin økonomiske situasjon og etter kontakt med klubbene, vil man kunne starte refusjonen av påmeldingsavgiften.

Vi viser også til NKK’s nettside, www.nkk.no/korona
... See MoreSee Less

På grunn av vanskelig beiteforhold og store snømengder har fylkesmennene i Nordland og Troms allerede innført en ekstraordinær båndtvang for hunder i noen områder. Selv om dette ikke gjelder hos oss så ber HVFK allikevel alle som ferdes med løs hund i marka om å vise hensyn og trekke seg ut av områder hvor man observerer rein.

Fra og med 1. april innføres den generelle båndtvangen over hele landet. Og selv om HVFK jobber for å få bukt med unødvendige båndtvangsbestemmelser så støtter klubben fullt ut den generelle båndtvangsperioden som varer til og med 20. august.

Det er viktig at vi alle viser hensyn og respekterer lovverket omkring denne som er innført for å beskytte fugle- og dyrelivet i en svært sårbar periode.
... See MoreSee Less

På grunn av vanskelig beiteforhold og store snømengder har fylkesmennene i Nordland og Troms allerede innført en ekstraordinær båndtvang for hunder i noen områder. Selv om dette ikke gjelder hos oss så ber HVFK allikevel alle som ferdes med løs hund i marka om å vise hensyn og trekke seg ut av områder hvor man observerer rein.

Fra og med 1. april innføres den generelle båndtvangen over hele landet. Og selv om HVFK jobber for å få bukt med unødvendige båndtvangsbestemmelser så støtter klubben fullt ut den generelle båndtvangsperioden som varer til og med 20. august. 

Det er viktig at vi alle viser hensyn og respekterer lovverket omkring denne som er innført for å beskytte fugle- og dyrelivet i en svært sårbar periode.

Coronatiltak:
Norsk Kennel Klub understreker at situasjonen vi nå står oppe i er en helt annen enn den vi hadde under hundesykdommen i fjor høst. Liv og helse står på spill, og tiltakene som iverksettes er svært inngripende og vil medføre at vi alle får en annerledes hverdag. Også økonomisk vil dette ha helt andre konsekvenser enn hundesykdommen hadde.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

Praktiske hensyn ved avlysning av utstillinger, prøver og aktiviteter. Alle arrangementer må innstilles frem til myndighetene kommer med ny informasjon.

Informasjon
De nærmeste dagene vil gå med til å avlyse, informere deltakere og frivillige, og rette seg best mulig etter myndighetenes råd og krav. Først når vi har sikret disse grunnleggende aspektene, vil vi ha anledning til å få en oversikt over de økonomiske konsekvensene.

Økonomi
Krisen vi nå er opp i, vil medføre stor økonomisk belastning for mange. Både klubber/forbund, NKKs administrasjon, våre leverandører og deltakere vil bli berørt. For å begrense kostnader ved arrangementene som avlyses, anbefaler vi at det snarest tas kontakt med leverandører og samarbeidspartnere for avbestilling av varer og tjenester.

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre og administrasjon vil arbeide med å få oversikt over de økonomiske konsekvensene så snart som mulig, og vil videreformidle all tilgjengelig informasjon til klubber og forbund fortløpende.
Vi ønsker allerede nå å varsle at krisen vi står oppe i vil ha vesentlig større økonomiske konsekvenser for alle parter enn hundesykdommen hadde. Dette innebærer at beslutningene som ble gjort rundt økonomi da, ikke vil bli lagt til grunn nå.

Praktisk rundt påmeldingsavgifter
Norsk Kennel Klub oppfordrer klubber og forbund til å være varsomme med å informere om evt tilbakebetaling av påmeldings-/deltakeravgifter før den økonomiske situasjonen i alle organisasjonsledd er avklart.

For arrangementer der påmelding/betaling er gjort i NKKs systemer, vil det på sikt bli lagt til rette for at klubber og forbund kan benytte seg av elektroniske tjenester for automatisk tilbakebetaling av deler av påmeldingsavgiften. Det understrekes at det vil ta minst noen uker før systemene er klare for bruk.

Vi ber om forståelse for at vi nå først må håndtere de menneskelige aspektene ved krisen, og at økonomiske aspekter vil bli fokusert på så snart vi har anledning.
... See MoreSee Less

Som følge av helsemyndighetenes tiltak for å bremse spredning av korona-viruset avlyses NM-vinter 2020 på Andøy. Andøy kommune har også besluttet at det ikke er anledning til å gjennomføre arrangementet.

FKF vil vurdere å flytte NM-vinter til en annen lokasjon i slutten av april dersom det blir mulig.
... See MoreSee Less

Da har vi pakket i hengeren etter endt Lofotprøve. Vi vil takke alle deltakere og dommere for to trivelige dager, både i marka og på jegermiddagen. Vi hadde 22 premieringer i helga, og høy stemning😁. Noen utfordringer med vær og strømbrudd, men vi kom i havn😊. Hilsen prøvekomiteen: Reidar, Vanja, Liv Jorunn, Hans Einar og Vivian. ... See MoreSee Less

Da har vi pakket i hengeren etter endt Lofotprøve. Vi vil takke alle deltakere og dommere for to trivelige dager, både i marka og på jegermiddagen. Vi hadde 22 premieringer i helga, og høy stemning😁. Noen utfordringer med vær og strømbrudd, men vi kom i havn😊. Hilsen prøvekomiteen: Reidar, Vanja, Liv Jorunn, Hans Einar og Vivian.

 

Kommenter på FaceBook

Tusen takk for et strålende og godt gjenomført arrangement👏🐕😊

Dokker e kjempeflinke! 👏👏👏😊👍

Vel gjennomført. 😊☺

Tusen takk for en kjempehyggelig prøve.

Dokker e råflink 😊😊

Supert jobba👍 takk før ei flott hælg👌

+ Se flere kommentarer

Vis flere innlegg fra FaceBook

Nyheter

Ingen nyheter.

NM Vinter Hall of Fame

NM Vinter Hall of Fame