CACIT
HØYFJELL
50-19033
Fra
28 Mar, 2019
Til
31 Mar, 2019
Vinter NM 2019, Andøya

UK/AK/VK | Arrangør:

Prøveleder: Liv Jorunn Karlsen Mobil: 91 88 12 25 | epost: livjka@broadpark.no

 

Prøvesekretær/påmelding: Tom Slettbakk | Mobil: 90 57 11 51 | epost: tom.slettbakk@gmail.com

Adresse: Postboks 631, 9486 Harstad.

Påmelding: UK/AK: 450,-    VK: 600,-    Exit Cup: 500,-

Påmelding NM Vinter Påmelding UK/AK Påmelding ExitCup VK Påmelding NM Lag
Påmeldingsfristen er gått ut. Påmeldingsfristen er gått ut. Påmeldingsfristen er gått ut. Påmeldingsfristen er gått ut.
NB: Bruker du manuell påmelding eller påmelder etter fristen så blir det et ekstra gebyr på 50,-

Premieliste

Dato: Torsdag 28.03.2019   Klasse: Lag   Sted: Lovika
Parti: Parti Nm Lag   Dommere: Stenmark, Geir / Jonassen, Cato Martin
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKSVNO32300/15
2VKPNO44547/15
3VKBNO45958/15
4VKISNO32413/12
5VKBNO34111/10
Dato: Torsdag 28.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Nord
Parti: Parti Tor 001   Dommer: Lindbøl, Kjartan
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1UKESNO36140/18
2UKBNO33205/18
2UKBNO33200/18
2UKPNO49395/17
2UKPNO49393/17
Dato: Torsdag 28.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Skarstein
Parti: Parti Tor 002   Dommer: Håheim, Reidar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKISNO43746/16
1AKLVNO39449/15
1UKBNO59126/17
Dato: Torsdag 28.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Stave
Parti: Parti Tor 003   Dommer: Kolsum, Kari Hofstad
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2UKGSNO30757/18
3UKBNO45630/18
Dato: Torsdag 28.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Sør
Parti: Parti Tor 004   Dommer: Elvenes, Svein
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKESNO48842/15
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Forfjord
Parti: Parti Nm 001   Dommere: Jonassen, Cato Martin / Johansen, Bård
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO52901/15
2VKPNO31017/14
3VKISNO38355/16
4VKPNO43625/12
5VKPNO37291/14
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Buksnes
Parti: Parti Nm 002   Dommere: Sollid, Ketil / Sætermo, Helgar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKSVNO34566/11
2VKESNO43686/16
3VKISNO40230/09
4VKGSNO44557/11
5VKESNO32403/15
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Lovika
Parti: Parti Nm 003   Dommere: Østensen, Daniel Eggesvik / Edvinsen, Stig Even
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO37030/11
2VKISNO41830/10
3VKESNO51753/13
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Tranes / Nygård
Parti: Parti Nm 004   Dommere: Klemetsdal, Jarle / Risdal, Frode
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKBNO34111/10
2VKBNO30930/12
3VKISNO53189/13
4VKBSE30366/2014
5VKBSE34114/2016
6VKESNO55140/11
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Bjørnskinn/Bø
Parti: Parti Nm 005   Dommere: Henriksen, Edgar / Stene, Birger
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO36183/14
2VKPNO41211/16
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Sør
Parti: Parti Nm 006   Dommere: Myhra, Kjell A / Nynes, Kjell Morten
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO50905/11
2VKKVNO54523/12
3VKISNO36800/16
4VKKVNO36509/14
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Nord
Parti: Parti Nm 007   Dommere: Fredheim, Knut / Hansen, Stig- Håvard S
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO44992/16
2VKESNO33954/14
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Sellevold
Parti: Parti Nm 008   Dommere: Lindbøl, Kjartan / Røe, Pål Inge
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO48725/14
2VKGSNO44310/13
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Saura
Parti: Parti Nm 009   Dommere: Melby, Iver / Kolsum, Kari Hofstad
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO50589/16
2VKPNO42348/14
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: VK   Sted: Ramsa
Parti: Parti Nm 010   Dommere: Dahl, Arild / Holmli, Brynjar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO32408/14
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Skarstein
Parti: Parti Fre 001   Dommer: Bjørn, Frank Gunnar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
3AKISNO52320/16
2UKGSNO39727/17
2UKBNO33202/18
Dato: Fredag 29.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Stave
Parti: Parti Fre 002   Dommer: Tvedt, Terje
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKISNO45508/16
2UKGSNO35483/18
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Saura
Parti: Parti Lør 004   Dommer: Henriksen, Edgar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1UKGSNO30165/18
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Nord
Parti: Parti Lør 005   Dommer: Røe, Pål Inge
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1UKISNO43683/17
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Sør
Parti: Parti Lør 006   Dommer: Hansen, Stig- Håvard S
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2UKBNO33202/18
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: VK   Sted: Buksnes
Parti: Parti Nm Semi 002   Dommere: Veseth, Robert / Edvinsen, Stig Even
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKPNO44547/15
2VKESNO51753/13
3VKPNO31017/14
4VKISNO40230/09
5VKESNO46392/12
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: VK   Sted: Forfjord
Parti: Parti Nm Semi 003   Dommere: Sollid, Ketil / Klemetsdal, Jarle
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO50589/16
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: VK   Sted: Tranes / Nygård
Parti: Parti Exit 001   Dommere: Risdal, Frode / Melby, Iver
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKGSNO51008/14
Dato: Lørdag 30.03.2019   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Sør
Parti: Parti Exit 003   Dommere: Lindbøl, Kjartan / Nynes, Kjell Morten
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKGSNO37738/14
Dato: Søndag 31.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Sellevold
Parti: Parti Søn 002   Dommer: Lindbøl, Kjartan
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKGSNO44236/14
2AKPNO30831/17
2UKBNO59126/17
3UKGMDK09960/2017
Dato: Søndag 31.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Sør
Parti: Parti Søn 003   Dommer: Elvenes, Svein
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKESNO36185/14
Dato: Søndag 31.03.2019   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Nord
Parti: Parti Søn 004   Dommer: Røe, Pål Inge
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKBNO38705/16
1UKGSNO30757/18
2UKESNO41179/18
Dato: Søndag 31.03.2019   Klasse: VK   Sted: Lovika
Parti: Parti Nm Finale   Dommere: Bjørn, Frank Gunnar / Tvedt, Terje
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CACITVKPNO43625/12
2VKISNO40230/09
Dato: Søndag 31.03.2019   Klasse: VK   Sted: Buksnes
Parti: Parti Exit Finale   Dommere: Henriksen, Edgar / Klemetsdal, Jarle
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKISNO33396/12
2VKBNO45076/13
3VKGSNO37738/14