CACIT
HØYFJELL
50-17030
Fra
30 Mar, 2017
Til
02 Apr, 2017
Vinter NM 2017, Andøya

UK/AK/VK | Arrangør:

Prøveleder: Royer André Larsen Mobil: 90 59 43 67 | epost: royer.larsen@trollfjord.no

 

Prøvesekretær/påmelding: Håkon A. Myhra | Mobil: 97 72 06 81 | epost: post@hvfk.org

Adresse: Postboks 631, 9486 Harstad.

Påmelding: UK/AK: 400,-    VK: 500,-    Exit Cup: 450,-

Kontonr: 4730.09.63184   IBAN: N090 47300963184   SWIFT: DNBANOKK

 

Premieliste

Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Forfjord
Parti: Parti #001   Dommere: Nergård, Kåre / Sagmo, Ronny
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO50905/11
2VKESS32336/2009
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Buksnes
Parti: Parti #002   Dommere: Henriksen, Edgar / Aspenes, Pål
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO36183/14
2 CKVKESNO50269/11
3VKESNO40951/11
4VKESNO39187/13
5VKPNO43684/13
6VKB13502/08
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Lovika
Parti: Parti #003   Dommere: Loe, Henning / Schei, Geir
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKGSNO40456/11
2VKPNO55733/12
3VKIS29141/08
4VKP15177/08
5VKPNO52026/14
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Tranes/Nygård
Parti: Parti #004   Dommere: Risdal, Frode / Sletbakk, Christian
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO50594/10
2VKESNO35011/13
3VKISNO33396/12
4VKESNO51750/13
5VKBNO44974/11
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Bjørnskinn/Bø
Parti: Parti #005   Dommere: Myhra, Kjell A. / Sagberg, Lars Olav
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO33755/11
2VKSVNO55440/10
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Sør
Parti: Parti #006   Dommere: Nilsen, Reidar / Bjørn, Frank Gunnar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKGSNO44580/14
2VKISNO41137/14
3VKGS10491/08
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Nord
Parti: Parti #007   Dommere: Dahl, Arild / Jenssen, Jostein
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKISNO52410/13
2 CKVKPNO31017/14
3VKBSE53267/2011
4VKBNO45076/13
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Sellevoll
Parti: Parti #008   Dommere: Høvde, Per Erling / Østensen, Daniel Eggesvik
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKBNO35374/13
2VKISNO32413/12
3VKESNO46391/12
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Saura
Parti: Parti #009   Dommere: Enoksen, Hans Einar / Aakervik Himo, Mona
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKPNO52024/14
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: VK   Sted: Ramsa
Parti: Parti #010   Dommere: Hoholm, Rune / Engen, Bjarne
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO54033/13
2VKESNO54158/11
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Skarstein
Parti: Parti FR01   Dommer: Melby, Iver
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1UKESNO52905/15
2UKGSNO51374/15
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Åse
Parti: Parti FR02   Dommer: Hansen, Stig-Håvard
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKISNO52580/11
3AKGSNO37410/14
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Ånes
Parti: Parti FR04   Dommer: Johansen, Bård
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKBNO38743/13
1UKESNO41679/15
Dato: Fredag 31.03.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Stave
Parti: Parti FR05   Dommer: Mikalsen, Rune
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKPNO37922/11
1AKPNO45961/13
2UKESNO56333/15
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Sellevoll
Parti: Parti LØ05   Dommer: Østensen, Daniel
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKBNO38743/13
1AKPNO40653/12
1UKESNO45197/15
2UKESFI20273/16
2UKESNO48710/16
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Buksnes
Parti: Parti LØ06   Dommer: Aspenes, Pål
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2UKESSE47993/2015
2UKESNO44991/16
2UKBNO32788/16
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Åse Nord
Parti: Parti LØ07   Dommer: Sagberg, Lars Olav
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKESNO40548/14
2UKBNO55337/15
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Bjørnskinn
Parti: NM Semi #001   Dommere: Loe, Henning / Schei, Geir
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO34959/14
2VKESS32336/2009
3VKISNO32295/11
4VKBNO34111/10
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Sør
Parti: NM Semi #002   Dommere: Enoksen, Hans Einar / Sletbakk, Christian
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKPNO43684/13
2VKESNO39187/13
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Saura
Parti: NM semi #003   Dommere: Aakervik Himo, Mona / Johansen, Bård
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKGS10491/08
2VKESNO50594/10
3VKGSNO30337/11
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Bjørnskinn
Parti: ExitCup #001   Dommere: Melby, Iver / Hansen, Stig
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKESNO35030/12
2VKKVNO36353/11
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Forfjord
Parti: ExitCup #002   Dommere: Mikalsen, Rune / Oksås, Odd Joar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKKVNO49316/13
2 CKVKPNO50991/11
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: VK   Sted: Tranes
Parti: ExitCup #003   Dommere: Risdal, Frode / Nilsen, Reidar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO39915/13
2 CKVKESNO51509/11
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Skarstein
Parti: Parti LØ01   Dommer: Sagmo, Ronny
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKESNO51753/13
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Ramsa
Parti: Parti LØ02   Dommer: Henriksen, Edgar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKKVNO51928/14
1UKISNO43674/15
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Stave
Parti: Parti LØ03   Dommer: Nergård, Kåre
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKESNO54464/11
3AKGSNO37410/14
3AKESNO37805/14
Dato: Lørdag 01.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Ånes
Parti: Parti LØ04   Dommer: Bjørn, Frank Gunnar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKESIS18501/13
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Stave
Parti: Parti SØ01   Dommer: Engen, Bjarne
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1UKBSE34114/2016
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Buksnes
Parti: Parti SØ02   Dommer: Aakervik, Mona
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
3AKESNO42175/14
3UKGSNO44466/15
3UKLVNO39449/15
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Skarstein
Parti: Parti SØ03   Dommer: Enoksen, Hans Einar
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKISSE50970/2013
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Sellevoll
Parti: Parti SØ04   Dommer: Østensen, Daniel
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
2AKPNO48818/13
1UKBNO45433/15
1UKGSNO51379/15
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: UK/AK   Sted: Bjørnskinn
Parti: Parti SØ05   Dommer: Loe, Henning
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1AKESNO32408/14
2AKGSNo35779/13
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: VK   Sted: Skogvoll Nord
Parti: NM Finale   Dommere: Jenssen, Jostein / Dahl, Arild
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1VKBSE53267/2011
2VKISNO32295/11
3VKESS32336/2009
4VKISNO33396/12
5VKISNO32413/12
6VKISNO56170/10
Dato: Søndag 02.04.2017   Klasse: VK   Sted: Lovika
Parti: Finale ExitCup   Dommere: Høvde, Per Erling / Mikalsen, Rune
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
Premie Klasse Rase Regnr. Navn
1 CKVKESNO35030/12
2VKKVNO36353/11
3VKESNO39941/10