N JCH

Hannhund
Født: --.--.----
Regnr: 23257/85 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/brun Kull/avkom: 9 / 58  
HD: A   HD-Index: 76.00  ES:0.72  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Jenssen Jens-Arne
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 8
VF nan
TS 38%
JA 4.63
FA 4.25
BR 3.88
REV 3.75
SAM 4.00
8
Totalt antall jaktprøver
VK Ant. starter: 8
Premiering: 25%
Prem. Høst: --
Prem. Vinter: 25%
Ant. 1VK: 0 Ant. 2VK: 1 Ant. 3VK: 0 Ant. 4VK: 0 Ant. 5VK: 0 Ant. 6VK: 1 Gj.snitt slipptid: 34.38 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.63 Gj.snitt fart: 4.25 Gj.snitt stil: 4.25 Gj.snitt selvstendighet: 5.75 Gj.snitt bredde: 3.88 Reviering: 3.75 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 3 Egne støkk: 0 Tomstand: 3 Makker stand: 0 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 1 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 0 Fart Høst: 0 Stil Høst: 0 Selvstendighet Høst: 0 Bredde Høst: 0 Reviering Høst: 0 Samarbeid Høst: 0
Jaktlyst Vinter: 4.63 Fart Vinter: 4.25 Stil Vinter: 4.25 Selvstendighet Vinter: 5.75 Bredde Vinter: 3.88 Reviering Vinter: 3.75 Samarbeid Vinter: 4.00

Stamtavle