N UCH N S JCH

Tispe
Født: --.--.----
Regnr: 07971/88 Rase: Engelsk Setter Farge: Hvit/sort Kull/avkom: 1 / 10  
HD: A   HD-Index: 87.00  ES:0.64  MS: 0,49   Avlshund: ---
 
Eier: ------ Oppdretter: Soma Øystein Eriksen
 Link til NKK's database  Link til NESK database

Jaktprøver

ANT 32
VF 64.59
TS 53%
JA 4.72
FA 4.66
BR 3.72
REV 3.81
SAM 3.88
32
Totalt antall jaktprøver
AK Ant. starter: 3
Premiering: 0%
Prem. Høst: 0%
Prem. Vinter: --
Ant. 1AK: 0 Ant. 2AK: 0 Ant. 3AK: 0 Ant. 4AK: 0 Ant. 5AK: 0 Ant. 6AK: 0 Gj.snitt slipptid: 45.00 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.67 Gj.snitt fart: 4.67 Gj.snitt stil: 4.67 Gj.snitt selvstendighet: 6.00 Gj.snitt bredde: 3.67 Reviering: 3.67 Gj.snitt samarbeid: 4.00
Egne stand: 0 Egne støkk: 0 Tomstand: 1 Makker stand: 0 Makker støkk: 1 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 0 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.67 Fart Høst: 4.67 Stil Høst: 4.67 Selvstendighet Høst: 6.00 Bredde Høst: 3.67 Reviering Høst: 3.67 Samarbeid Høst: 4.00
Jaktlyst Vinter: 0 Fart Vinter: 0 Stil Vinter: 0 Selvstendighet Vinter: 0 Bredde Vinter: 0 Reviering Vinter: 0 Samarbeid Vinter: 0
VK Ant. starter: 29
Premiering: 41%
Prem. Høst: 40%
Prem. Vinter: 42%
Ant. 1VK: 1 Ant. 2VK: 4 Ant. 3VK: 2 Ant. 4VK: 3 Ant. 5VK: 2 Ant. 6VK: 0 Gj.snitt slipptid: 33.45 min.
Gj.snitt jaktlyst: 4.72 Gj.snitt fart: 4.66 Gj.snitt stil: 4.86 Gj.snitt selvstendighet: 5.86 Gj.snitt bredde: 3.72 Reviering: 3.83 Gj.snitt samarbeid: 3.86
Egne stand: 13 Egne støkk: 8 Tomstand: 16 Makker stand: 15 Makker støkk: 14 Stand m/makker: 0 Stand u/makker: 0
Godkjent apport: 11 Ikke godkjent apport: 0      
Jaktlyst Høst: 4.50 Fart Høst: 4.50 Stil Høst: 4.90 Selvstendighet Høst: 5.90 Bredde Høst: 3.50 Reviering Høst: 3.60 Samarbeid Høst: 3.70
Jaktlyst Vinter: 4.84 Fart Vinter: 4.74 Stil Vinter: 4.84 Selvstendighet Vinter: 5.84 Bredde Vinter: 3.84 Reviering Vinter: 3.95 Samarbeid Vinter: 3.95

Stamtavle