Husk å respektere båndtvangen!

Hundeloven sier at det i tiden fra og med 1. april til og med 20. august så skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

I dag har HVFK en god dialog og samarbeide med en rekke grunneiere. Det samme har vi også med flere sau- og reineiere i regionen, og kan i samarbeide med disse bl.a. tilby aversjonsdressur for at hundene skal kunne ha mulighet til en naturlig utfoldelse gjennom jakt, lek osv. utenom den lovfestede båndtvangen.

I Skånland kommune har man mottatt søknader fra et reinbeitedistrikt og ett sau og geit/beitelag om en utvidet båndtvang i tiden 1. mars og til 31. november, dvs i 9 av årets 12 måneder. Administrasjonen i kommunene gjennomfører akkurat nå en høring, og saken legges frem for behandling så snart innkomne uttalelser etter høringsperioden foreligger.

Selv om jakt, jakthund trening og jaktprøver ikke vil bli omfattet av dette mener HVFK at den eksisterende hundeloven allerede har gode nok sanksjonsmuligheter overfor hundeeiere som ikke følger opp sitt ansvar, og at det derfor ikke er behov for nye og strengere forskrifter. For løse hunder som forvolder skade kan kommunen allerede i dag be politiet pålegge eierne av slike problemhunder en helårlig båndtvang. Videre kan løse hunder (også̊ utenom båndtvangen) tas opp og leveres til politiet. Reglene om nødrett og nødverge gir også alle en mulighet til å forsvare seg selv eller andre i faresituasjoner.

Dessuten er jo sau og rein allerede beskyttet i lovverket gjennom hele året mot løse hunder og ikke bare under båndtvangsperioden (Det er jo selvfølgelig like ulovlig at en hund å jager rein 31. mars eller sau 21. august som det er under den generelle båndtvangen!) En utvidet båndtvang vil i praksis ikke gi noen ekstra eller bedre beskyttelse for rein og sau enn den de allerede har i dag! HVFK mener at problemet med dagens lovverk og båndtvangsbestemmelser ikke er at det det ikke er tilstrekkelig, men at noen ikke håndhever dette godt nok!

HVFK har derfor sendt et høringssvar om dette til Skånland kommune.
I tillegg bør alle aktører samarbeide om holdningskampanjer som når alle hundeierne. Videre bør også alle merkede turløyper, Ti-på-topp turer osv. skiltes med informasjon om båndtvangstiden, eventuelle konsekvenser for hund og eier hvis den ikke overholdes osv.

Ha en fin sommer med hunden i bånd!

By |2018-06-04T22:59:03+01:004 juni, 2018|Ukategorisert|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar